Ontmoet het STEK-team

STEK is een groepspraktijk met een stevige basis. Als voormalig collega-thuisbegeleiders zijn de oprichters van de praktijk (Ilse, Anne en Sarah) perfect op elkaar afgestemd. Om de toenemende vraag naar ondersteuning bij STEK te kunnen volgen, besloten ze enthousiast om Liesbeth als vierde kracht in het team te verwelkomen.


De vier collega’s vormen samen een inhoudelijk sterk, multidisciplinair team dat kan putten uit handenvol autisme-gerelateerde ervaring. Ondersteuning bij STEK krijgt steeds vorm vanuit inhoudelijk overleg tussen alle teamleden. Hierin onderscheiden we ons van andere groepspraktijken met teamleden die individueel ondersteuning aanbieden zonder consequente samenwerking met collega's. Als STEK-team staan we dan ook "Samen in Autisme".


Sarah Clauwaert

"Autisme vormt de rode draad doorheen mijn professionele achtergrond en ervaring. Ik werkte als begeleider in diverse settings, gaf vorming bij Autisme Centraal en deed onderzoek aan KU Leuven. Hierbij specialiseerde ik me in autisme en jongvolwassenheid. Als basisopleiding volgde ik orthopedagogiek op hogeschool, om vervolgens aan KU Leuven af te studeren als orthopedagoge. Kaders die me inspireren en vormden zijn de cliëntgerichte therapie en het oplossings- en krachtgericht werken. In begeleidingstrajecten ga ik graag concreet aan de slag en vertrek ik vanuit wat er wél is. Je kan erop rekenen dat ik duidelijk en direct communiceer, en met jou in dialoog ga van mens tot mens." 

Ilse Guelinckx

"In mijn loopbaan kwam ik op diverse manieren in contact met autisme. Eerst als student, vervolgens als mobiel begeleider, maar ook als organisator van de Infobeurs Autisme. Al deze interacties hebben mijn kennis en kunde als autisme-ondersteuner een stevige basis gegeven. Als basisopleiding volgde ik de bachelor Gezinswetenschappen, waarna ik me specialiseerde via de Banaba opleiding ‘Autisme vanuit een orthopedagogisch perspectief’. Wat mij typeert is authenticiteit, humor en geloof in groeikansen, maar ook de drive om vraagstukken samen te onderzoeken met een focus op de zintuiglijke verwerking."

Liesbeth Vandonck

“Mijn passie voor autisme ontstond al op jonge leeftijd, toen ik met jongeren werkte bij verschillende vrijetijdsorganisaties. Na de opleiding tot leerkracht secundair onderwijs, specialiseerde ik me verder via de Banaba ‘Educatieve benadering van personen met autisme’ aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Vervolgens kreeg ik de kans om massa’s praktijkervaring op te doen met autisme in het onderwijs. Deze ervaringen hebben mijn blik op de unieke denkpatronen én zintuiglijke verwerking van autistische personen gevormd en verrijkt. Mijn sterkte zit in het geduldig en rustig op zoek gaan naar jouw krachten. Daarbij kan je erop rekenen dat mijn communicatie zo duidelijk, concreet en visueel als nodig zal zijn.”

Anne van Suijdam

"Autisme komt steeds opnieuw op mijn pad. Ik ontwikkelde een atletiekproject voor kinderen met autisme, ik gaf autistische jongeren surftherapie, en als mobiel begeleider van volwassenen verstevigde ik mijn autisme-ervaring. Na de opleiding Psychomotorische Vaktherapie rondde ik de master Pedagogische Wetenschappen af. Mijn krachten liggen in het ervaringsgericht leren. Soms is praten net niét wat je nodig hebt. Wanneer we wel praten zeg ik wat ik denk want ik vind eerlijkheid en duidelijkheid belangrijk. Maar een goede werkrelatie bouwen doe ik ook met luchtigheid en humor."